Rozdzielnice medyczne IT do pomieszczeń grupy II

Rozdzielnice medyczne IT zasilają obszary medyczne grupy II. Są to te pomieszczenia medyczne, w których zanik zasilania może być przyczyną zagrożenia życia. Zabiegów wykonywanych w nich nie można przerwać bez szkody dla pacjenta.

Zasilanie sal operacyjnych i intensywnej terapii

Pomieszczenia intensywnej terapii i sale operacyjne należą do pomieszczeń grupy II. Te obszary szpitala wymagają ochrony poprzez zasilanie odizolowane od ziemi, ze stałym nadzorowaniem stanu izolacji. Zapewnia to bezpieczeństwo personelu i pacjentów przy pierwszym doziemieniu i umożliwia kontynuowanie pracy.

Sala zabiegowa
Sala zabiegowa – Szpital w Głogowie

Oprócz zapewnienia takiego zasilania nasze rozdzielnice medyczne systemu IT umożliwiają wbudowanie urządzeń automatycznie lokalizujących błędy izolacji (odpływy, w których wystąpił błąd). Ponadto dysponują one całą gamą dodatkowych funkcji (np. wejścia cyfrowe dla komunikatów z innych systemów) zapewniających wysokie bezpieczeństwo w użytkowaniu i komfort pracy.

Rozdzielnice medyczne IT
Rozdzielnica medyczna IT

Gabinety zabiegowe i kliniki jednego dnia

Skomplikowane zabiegi medyczne wykonuje się coraz częściej nie tylko w szpitalach, lecz także w gabinetach zabiegowych i klinikach jednego dnia. Wynikają z tego podwyższone wymagania dotyczące instalacji elektrycznych w takich obiektach – przede wszystkim odnośnie niezawodności zasilania oraz ochrony pacjentów i personelu.

Zależność od aparatury elektromedycznej stwarza podwyższone ryzyko. Dlatego niezbędne jest niezawodne i bezpieczne zasilanie. W szpitalach jest to standardem. Jednakże w gabinetach zabiegowych i klinikach jednego dnia bezpieczne zasilanie jest również konieczne ze względu na zagrożenie życia pacjentów.

Kompletny system zasilania IT z podtrzymaniem bateryjnym, który oferujemy, spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności zasilania.

Nadzór prądów różnicowych i roboczych

System nadzoru prądów różnicowych i roboczych WebVisEC umożliwia wczesne ostrzeganie przed zakłóceniami w systemie zasilania – wszystkie informacje dostępne są w przeglądarce internetowej. Ponadto zwiększa on niezawodność systemu i bezpieczeństwo pożarowe. Połączone z niezawodnym systemem magistrali urządzenia  nadzorujące monitorują w rozdzielnicach wszystkie istotne prądy odpływów i odbiorników.

Zanim dojdzie do awarii system dokładnie informuje personel na monitorach komputerów PC lub przez e-mail. System nadzoru znajduje zastosowanie w przypadkach gdzie wymagana jest niezawodność zasilania jak np. w szpitalach, klinikach i centrach obliczeniowych. Nie jest wymagany specjalnie przeszkolony personel ani ekstra software. System spełnia niemieckie wymagania § 5 UVV-BGV A3.

Urządzenia sterująco-sygnalizacyjne.

Informacje systemowe można zobrazować centralnie lub lokalnie dla poszczególnych obszarów zarówno od strony medyczno-technicznej jak i techniki budynku. W miejscach obrazowania możliwe jest także wydawanie poleceń i wykonywanie czynności obsługowych. Personel szpitalny często jest bombardowany mnóstwem napływających informacji i musi na nie właściwie reagować. Nasze systemy kontrolno-sygnalizacyjne redukują obrazowanie stanów do absolutnego minimum – stan systemu można ocenić jednym spojrzeniem a czynności obsługowe są szybkie i intuicyjne.

Rozdzielnice medyczne IT - urządzenie kontrolne UEI-710-V.5
UEI-710-V.5

Urządzenia sterująco-sygnalizacyjne informują personel z wyprzedzeniem o możliwości awarii co sprawia, że system nadzoru zapewnia niezawodność zasilania w miejscach gdzie jest to konieczne.

Oferujemy więc system, który realizuje wszystkie niezbędne funkcje sterująco-sygnalizacyjne i odpowiada typowym dla placówek medycznych wymaganiom.

Transformator separacyjny do rozdzielnic medycznych IT

Transformatory separacyjne w wykonaniu medycznym stosuje się do zasilania pomieszczeń medycznych i szpitali. Transformatorom tym stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne gwarantujące bezpieczeństwo i niezawodność. Ograniczeniu podlegają prądy jałowe, prądy upływu izolacji oraz prąd załączenia transformatora. Separacja realizowana jest przez ekran oraz podwójną izolację. Transformatory po stronie wtórnej posiadają dodatkowy odczep 2M przeznaczony do podłączania wskaźnika stanu izolacji. Wyposażeniem standardowym są czujniki temperatury zabudowane w uzwojeniu.

W naszych rozdzielnicach medycznych IT stosujemy transformatory separacyjne firmy Trafeco

2TTMED jednofazowy transformator medyczny
Transformator separacyjny

Transformatory dostarczamy również w obudowach o wymaganym stopniu ochrony.